Oceňování podniků

Provádíme ocenění ve spolupráci s dalšími znalci z oboru. Provádíme podrobnou kontrolu a posouzení hodnoty podílů z důvodu odkupu společnosti jako celku nebo části, zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu, posouzení tržní ceny a ceny účetní.