Daňové poradenství

je orientováno na veškeré typy podnikatelských aktivit, neziskový sektor, mezinárodní zdanění, tzv. daňový audit a na vše co kolem daňové problematiky patří do okruhu právnických osob. Daňové poradenství poskytujeme jak právnických tak fyzickým osobám. Zastupování klienta je prováděno na základě smlouvy a plné moci.