Auditorské služby

Společnost je vlastníkem osvědčení o proškolení na provádění auditů financovaných z prostředků EU Našimi klienty jsou podnikatelské subjekty a to především malé a střední podniky. Kromě provádění auditů u podnikatelských subjektů se orientujeme na nestátní neziskové organizace a na organizace neziskového charakteru s účastí státu /příspěvkové organizace, fondy apod./